Bij overlijden

bel zo spoedig mogelijk

0800-0242526 (gratis)

of

0524-515899.

(24 uur per dag bereikbaar)

Aula

De uitvaartvereniging heeft een eigen aula aan de Kerklaan 13/1 te Erica, waarop wij zeer trots zijn. Door het interieur te vernieuwen heeft onze aula een modern aangezicht gekregen. Ook de buitenkant is deels van een ander kleurtje voorzien. Inmiddels is ook het dak onderhanden genomen en kan de aula weer jaren mee. 

Het beheer van onze aula wordt op dit moment tijdelijk ingevuld. Als aulabeheerder is hij/zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In overleg met de uitvaartleider en familie stemt hij/zij af hoe de familie het verloop van het rouwbezoek, de condoleance of uitvaartplechtigheid wenst.

Om alles goed te laten verlopen dient er veel te worden voorbereid. Het is de taak van de beheerder om hier invulling aan te geven. Daarnaast ondersteunt en begeleidt hij/zij de familie tijdens de bezoeken aan hun dierbaren in de aula.

 

Telefoon beheerder: (0591) 301371 of 06 40034932