Bij overlijden

bel zo spoedig mogelijk

0800-0242526 (gratis)

of

0524-515899.

(24 uur per dag bereikbaar)

Begraafplaatsen

Erica kent twee begraafplaatsen, te weten:

Algemene begraafplaats

De algemene begraafplaats aan de Havenstraat in beheer bij en in eigendom van de gemeente Emmen. 

De begraafplaats is te bezoeken van oktober tot en met maart, dagelijks vanaf 09.00 uur tot één uur voor zonsondergang. En van april tot en met september is dat vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur. Kinderen tot en met 14 jaar hebben alleen onder begeleiding van een volwassene toegang.

Tijden van begraven en as bezorging:
Begrafenissen en as bezorging zijn mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op zaterdag geldt een hoger tarief. Slechts in bijzondere gevallen zijn andere tijden mogelijk. De gemeente Emmen kent voor haar algemene begraafplaatsen de ‘Verordening betreffende het beheer van de Algemene Begraafplaatsen’. Hierin staan alle voorschriften die betrekking hebben op het begraven. Ook is het beheer hierin geregeld. In de verordening staat bijvoorbeeld welke soorten graven er zijn, welke grafbedekkingen zijn toegestaan, welke materialen mogen worden gebruikt, urnenplaatsen, onderhoud en nog veel meer.

Voor de tarieven wordt verwezen naar de website (www.emmen.nl) en de daar genoemde Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgings-rechten 2016, zoals deze luiden per 1 januari 2016.

Katholieke begraafplaats

De katholieke begraafplaats aan de Kerkweg is in beheer bij de stichting Kerkhof Rooms-Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  1. H. Rolink, voorzitter
  2. K. Beukers, secretaris 
  3. J. Heller, penningmeester 

De begraafplaats is dagelijks te bezoeken.

Tijden van begraven en as bezorging:
Begrafenissen en as bezorging zijn mogelijk van maandag tot en met zaterdag (op afspraak).

Tarieven begraafplaats:
De tarieven voor huur, onderhoud en kosten delven zijn verkrijgbaar bij de heer K. Beukers (tel. 06-28912255) en de heer J. Heller (tel. 0591-302218).

Ook kunt u kijken op de website van de stichting (www.rkemmen-erica.nl)