Bij overlijden

bel zo spoedig mogelijk

0800-0242526 (gratis)

of

0524-515899.

(24 uur per dag bereikbaar)

Geschiedenis

De uitvaartvereniging is opgericht in 1905 als “Begrafenisvereniging De Laatste Eer” getuige onderstaande artikelen in de Emmer-Courant en na een fusie verder gegaan onder de naam “Uitvaartvereniging Erica”.

Erica, 15 februari 1905

“Verleden Vrijdag is ten huize van den heer W. Westera, alhier, eene vergadering gehouden om te spreken over ’t aanschaffen van een lijkwagen voor ons dorp. Er werd een commissie van 10 leden benoemd, die moet trachten te weten te komen, wie lid wenschen te worden van eene op te richten begrafenisvereniging. Om lid te worden, is het nodig dat men 1 gld. stort, terwijl de contributie vervolgens per jaar 50 cent zal bedragen.

Een groot aantal personen hebben zich reeds als lid opgegeven; ook zijn er al, die aandeelen in ’t benodigde kapitaal voor hunne rekening willen nemen. ’t Is dus zo goed als zeker, dat de vereeniging er komt."

 

Erica, 18 januari 1906

"Gisteravond werd ten huize van de heer J.H. Töller eene feestelijke vergadering gehouden door de leden van Erica’s Belangen met hunne vrouwen. Hoewel niet een groot aantal was opgekomen, waren de aanwezigen al gauw in een prettige stemming. Ter opluistering werden voordrachten en muziek ten beste gegeven.

De lijkwagen, welke is aangeschaft door de daarvoor opgerichte vereeniging, is deze week in gebruik genomen. De wagen ziet er keurig uit: we kunnen zeggen dat de vervaardigers, de b.h. J.H. Töller alhier, en Geerts te Emmen alle eer hebben van hun werk.”

De vereniging kent dus een rijke historie en wij hopen hieraan nog vele jaren toe te kunnen voegen. Er is natuurlijk veel veranderd in deze 100 jaar en weinig zal nog hetzelfde zijn. De meer dan honderd jaar oude tradities passen niet meer in het tijdsbeeld van nu. Toen was "Naoberplicht" een algemeen bekend begrip en hoewel in sommige Drentse dorpen nog bepaalde vormen hiervan van bestaan is het zeker hetzelfde niet meer. Vroeger was het regelen van begrafenissen een taak van de dorpsgemeenschap nu is het een taak van de uitvaartvereniging.