Bij overlijden

bel zo spoedig mogelijk

0800-0242526 (gratis)

of

0524-515899.

(24 uur per dag bereikbaar)

Lidmaatschap

Contributie 2019 Leden vanaf 18 jaar Contributie
(indien geen machtiging
tot automatische incasso
is afgegeven)
Gezinnen €78,- €80,50
Eénoudergezin €39,- €41,50
Alleenstaanden €39,- €41,50

 Indien men lid wordt en men is ouder dan 30 jaar, dan is er een éénmalig instapbedrag verschuldigd. Deze is afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen tot en met 18 jaar is geen contributie verschuldigd, maar ze dienen wel als lid bij ons geregistreerd te staan. In het jaar dat men 19 wordt, betaalt men dus voor het eerst contributie.

Lid worden

Klik op de knop "lid worden" om meteen naar het inschrijfformulier te gaan.

De maximale vaste vergoeding per uitvaart voor het jaar 2019 is in de algemene ledenvergadering van 13 maart 2018 vastgesteld op € 1.700,--. De vergoeding zal echter nooit hoger kunnen zijn dan de door onze uitvaartvereniging gemaakte kosten voor enige uitvaart. 

De hoogte van de vaste vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld in de betreffende algemene ledenvergadering.

Voeren wij niet zelf de uitvaartplechtigheid uit maar wordt deze, na onze instemming, door derden verzorgd, dan wordt er maximaal € 1.300,-- vergoed. Deze instemming zal slechts dan worden gegeven als de uitvaart niet door Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam (UGNA) kan worden uitgevoerd.