Bij overlijden

bel zo spoedig mogelijk

0800-0242526 (gratis)

of

0524-515899.

(24 uur per dag bereikbaar)

Voor een goede dienstverlening zijn persoonsgegevens onmisbaar

De persoonsgegevens van onze leden zijn belangrijk voor ons. Zonder deze gegevens, zoals naam, adres, woonplaats etc. kunnen wij onze taak als uitvaartvereniging niet uitvoeren. Daarom gebruiken en bewaren we de persoonsgegevens van onze leden. Met deze gegevens gaan wij altijd zorgvuldig om. Hoe we hiermee omgaan, staat in ons Privacy-statement. Hierin leest u op welke manier wij de gegevens beschermen en welke rechten de leden hebben. Wij volgen daarbij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste punten uit het Privacy-statement zijn de volgende:

•De gegevens van onze leden delen wij nooit met anderen;

•De gegevens kunnen door de leden worden gecontroleerd, aangepast en overgedragen;

•Het bestuur zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief 2019 is inmiddels samen met de contributiebrief 2019 aan onze leden toegezonden.

Hierin verschaffen wij de leden algemene informatie en houden ze op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vereniging. 

Klik op de knop hieronder om de nieuwsbrief digitaal te lezen.

Nieuwsbrief 2019 (PDF)

Voor informatie zijn wij ook te bereiken via e-mail (info@uvverica.nl)

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2019

 De algemene ledenvergadering is dit jaar gehouden op 19 maart 2019 in 't Schienvat te Erica.

Tijdens deze vergadering werd door het bestuur verslag gedaan over het jaar 2018. Tevens zijn de volgende voorstellen ter besluitvorming voorgelegd aan de algemene ledenvergadering:

• Contributie 2020; Deze is vastgesteld op € 42,-- per lid, voor gezinnen dus € 84,--. De bedragen worden verhoogd met € 2,50 als er geen machtiging tot automatische incasso is afgegeven.

•De bestuurssamenstelling; Herkozen zijn mevrouw J.A.M. Beukers en de heer J.G. Heller.

•De maximale korting op de uitvaartnota 2020 is vastgesteld op € 1.750,--.

•De korting kan nooit hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten.

•Voor de duidelijkheid is de korting van € 1.300,-- bij verzorging van de uitvaart door derden geschrapt.

•Onze uitvaarten dienen altijd verzorgd te worden door UGNA (Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam) in Coevorden.

•Facturering van de uitvaartkosten dient altijd plaats te vinden aan Uitvaartvereniging Erica. Deze zal vervolgens de kosten, eventueel aangevuld met de door henzelf gemaakte kosten, doorberekenen aan de nabestaanden onder aftrek van de korting.

•De ontwerpbegroting 2019 is conform het voorstel vastgesteld.

Het bestuur.