Bij overlijden

bel zo spoedig mogelijk

0800-0242526 (gratis)

of

0524-515899.

(24 uur per dag bereikbaar)

Acanthis

Zorgondersteuning thuis in de laatste levensfase. Als je weet dat het einde nadert, breng je de laatste tijd van leven het liefste thuis door. Vaak springen mantelzorgers bij. Het verzorgen van een ernstig zieke kan in deze moeilijke emotionele periode zwaar zijn. Heeft u als mantelzorgers ondersteuning nodig dan kan dit via Acanthis. (Zie www.Acantiszorg.nl)

De kosten die worden vergoed door onze vereniging zijn niet toereikend om de kosten van de gehele uitvaart te dekken. Daarom kunt u indien gewenst hierover informatie opvragen.

Het bestuur van Uitvaartvereniging Erica heeft op 1 december 2017 een samenwerkingsverband afgesloten met Twenthe uitvaartverzekering. Inmiddels hebben de meeste van onze leden hiermee al ervaring opgedaan via een bezoek of telefoontje. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat

Nieuwsbrief 2023

Klik op de onderstaande knop om nieuwsbrief 2023 te downloaden.

Nieuwsbrief 2023.pdf

Algemene ledenvergadering 2023

In de algemene ledenvergadering van 26 september 2023 is het volgende besloten:

  • Het financieel verslag van 2022 is goedgekeurd en het bestuur en penningmeester is décharge verleend;
  • Het jaarverslag 2022 van de secretaris is voor kennisgeving aangenomen;
  • De begroting 2024 is akkoord bevonden;
  • De contributie 2024 is vastgesteld op € 46,-- per lid als er een machtiging voor automatische incasso is afgegeven. Anders wordt de contributie verhoogd met € 2,50;
  • De korting op de uitvaartnota is voor 2024 vastgesteld op € 1.750,--;
  • Bestuursverkiezing:
    Afgetreden en herkozen mevrouw J.A.M. Beukers-Bruins. Aftredend en niet herkiesbaar de heren J.G. Heller en J. Hendriks. Voor de functie van voorzitter en secretaris zal nog iemand moeten worden gevonden. De beide heren blijven voorlopig nog wel waarnemend voorzitter en secretaris.

Het bestuur van de uitvaartvereniging Erica

 

Voor een goede dienstverlening zijn persoonsgegevens onmisbaar

De persoonsgegevens van onze leden zijn belangrijk voor ons. Zonder deze gegevens, zoals naam, adres, woonplaats etc. kunnen wij onze taak als uitvaartvereniging niet uitvoeren. Daarom gebruiken en bewaren we de persoonsgegevens van onze leden. Met deze gegevens gaan wij altijd zorgvuldig om. Hoe we hiermee omgaan, staat in ons Privacy-statement. Hierin leest u op welke manier wij de gegevens beschermen en welke rechten de leden hebben. Wij volgen daarbij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste punten uit het Privacy-statement zijn de volgende:

•De gegevens van onze leden delen wij nooit met anderen;

•De gegevens kunnen door de leden worden gecontroleerd, aangepast en overgedragen;

•Het bestuur zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens

Voor informatie zijn wij ook te bereiken via e-mail (info@uvverica.nl)