Bij overlijden

bel zo spoedig mogelijk

0800-0242526 (gratis)

of

0524-515899.

(24 uur per dag bereikbaar)

Doelstelling

Het doel van de uitvaartvereniging is om de overledene op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap op de meest waardige wijze en in overeenkomstig zijn of  haar wensen naar zijn of haar laatste rustplaats te brengen.

De vereniging bereikt dit doel door de uitvaarten te laten verzorgen door Uitvaartverzorging UGNA te Coevorden. Het gaat hierbij om het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere benodigdheden voor het verzorgen van de uitvaart en het op niet commerciële basis samenwerken met andere verenigingen of stichtingen op het gebied van uitvaarten.

Voor informatie over de kwaliteit van de zorg voor onze uitvaarten verwijzen wij u naar het item "Samenwerking".